RBAB Ventilation har kompetens inom

INDUSTRI


På en industri drar man stora fördelar av modern ventilation i byggnaderna, såväl arbetsmiljömässigt som ekonomiskt.
Att återanvända och få uppvärmd luft att cirkulera gör lokalen mer enerigieffektiv. En vanlig enerigbesparing är upp till 50-70%. Då dagens motorer är mer energieffektiva samt att värme/ kyla återvinns mer effektivt ur moderna ventilationsaggregat.

I HEMMET

Studier visar att barn som vistas upp i dåligt ventilerade miljöer kan sänka prestationsnivån med  15-30 %*. Det är bara en av fördelarna med att ha god ventilation hemma. En annan viktig faktor är enerigiförbrukningen som blir lägre, huset och dem som bor i det mår bättre på sikt.


Källa: https://blog.swegon.com/sv/skulle-vi-l%C3%A5ta-v%C3%A5ra-barn-hoppa-%C3%B6ver-frukosten-f%C3%B6re-skolan?fbclid=IwAR3Z1o2y48hZ_bpe2tWrpatea0HAV-vOVuv4tTTRGZxfYrGdjkq9YDHTcVk

KONTORET


De som arbetar på kontor är ofta mycket stillasittande. Addera dålig luft och en obehaglig rumsteperatur på det så kan man räkna ut att de som arbetar där inte presterar särskillt väl. För att få en god arbetsmiljö, väl presterande medarbetare och en lägre energikostnad är ett modernt ventilationsaggregat en god investering.

Frågor om ditt projekt? Tveka inte att kontakta oss!